Сградна автоматизация

Нашата услуга, свързана със сградната автоматизация, включва всички (електронни) контролни средства за страдна автоматизация. Това включва автоматизирани системи за удобство, противопожарна защита и сигурност. Примерите включват електронно управление на климатични системи на Honeywell (HVAC), които се използват в болниците, хотелите и летищата в целия свят.

Предпочитан доставчик и оторизиран сервизен център

Имаме многогодишни познания и опит в ремонтирането, изпитването и поддържането на автоматизираните системи за вашите сгради. Ние не зависим от марки, но сме се специализирали в продуктите за HVAC на Honeywell. Ние не сме само „Предпочитан доставчик на Honeywell“, но и оторизиран сервизен център на Honeywell.

Приемственост чрез нашето цялостно решение

Ние предоставяме нови и обновени продукти, но нашите умели инженери предлагат и цялостни решения: те анализират проблеми и разработват (автоматизирани) решения за тях. Ние поддържаме системи и продукти, които вече не се поддържат от производителя, като по този начин осигуряваме приемственост на настоящите ви системи. 0

Ние можем да изпитваме продукти от функционална гледна точка и да извършваме изпитвания на системите с уникално оборудване за изпитване в нашия център за изпитване. По този начин ние гарантираме, че вашите системи ще работят надеждно и нормално (след ремонт). Ще получите до две години гаранция от нас.

Ремонт, основен ремонт и запас от важни части

От ремонт и основен ремонт до анализиране на вашия инвентар и поддържане на запаса от важни части за вашите вътрешни системи. Може да се свържете с UNIS Group за цялостно решение за сградна автоматизация.

Любопитни сте какво UNIS Group може да направи за Вас? Попитайте за опциите.