Процес На Ремонт И Тестване

UNIS Group ремонтира професионално и бързо. За да може да се гарантира това, UNIS Group е създала следния ремонтен процес:

Ремонтен процес

След като получим промишлена електроника за ремонт, електрониката се почиства, ако е необходимо. След почистване и постигане на споразумение за цената с клиента, електрониката ще бъде поправена.

В основата на всеки ремонт е подмяната на критичните компоненти. Когато дефектът не се реши с подмяна на критичните компоненти, се провежда цялостно търсене на проблема, за да се локализира дефекта.

Ако е възможно електрониката се тества след завършване на ремонта.