Ремонт независещ от марката

UNIS Group ремонтира на ниво платка, това означава, че независимо от марката, вида и серията, UNIS Group може да го ремонтира за вас. UNIS Group има опит с различни марки като:

Гаранция

Ще получите до две години гаранция за ремонтирана електроника.