Оборудване

С цел да предложим професионален анализ и ремонт, нашите инженери имат на разположение професионално оборудване.

Ние имаме следното оборудване за анализ:

  • Характериограф (Curve tracer)
  • Осцилоскоп
  • Мултиметър
  • Калибратор
  • Инфрачервена камера

Ремонтно оборудване

Освен това имаме на разположение и следното оборудване за ремонт:

  • Уред за монтаж и демонтаж на BGA платки
  • Уред с горещ въздух за монтаж и демонтаж на компоненти за повърхностен монтаж (SMD)
  • Професионални уреди за запояване и разпояване