Ремонт на програмируеми логически контролери (PLC)

UNIS Group има богат опит в ремонт на модулите изброени по-долу:

 • процесори
 • I/O модули
 • Захранвания
 • Интерфейсни карти
 • Програмни устройства
 • Индустриални компютри
 • Индустриални мрежи:
  • Profibus
  • Profinet
  • Ethernet
  • ASI автобус
  • Interbus
  • CAN bus
  • Device Net
  • RS422 / 485
  • Sercos

Ремонти-PLC

Тестване:

Когато е възможно всички връзки на електрониката се тестват.

Връзки като:

 • Аналогови входове и изходи
 • Температурни входове
 • Захранвания, под напрежение
 • Комуникационни връзки
 • Енкодери
 • Програмни връзки

Следните тестове се извършват върху процесори:

 • Тест на паметта чрез зареждане на програма
 • Тест на паметта чрез прекъсване на захранването
 • Контролиране на входните и изходните модули/Комуникационни модули, които са свързани с процесора (когато е необходимо).

ВИЖТЕ НАШИТЕ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ | PLC