Pемонт на специални части

Ремонтен процес:

След като получим промишлената електроника за ремонт, електрониката, ако е необходимо, се почиства. Електрониката се ремонтира след почистване и получаване на съгласие от клиента за цената на ремонта.

В основата на всеки ремонт е подмяната на критичните компоненти. Ние подменяме компонентите, които са склонни да се повредят, според преценката и опита на нашите специалисти. Извършваме цялостно изследване, за локализиране на дефекта. След като ремонта е приключил ние частично или напълно тестваме електрониката.

Под „Специални” се разбира най-различна промишлена електроника, като например, изработена по поръчка електроника, неидентифицирана такава електроника без никаква информация или електроника, която е била преправяна.

Нашите специалисти гарантират професионален ремонт. Тестването на специални части се извършва на ниво компонент с осцилоскоп и Характериограф (Curve tracer).

Свържете се с нас

Repair specials electronics