Отказ от отговорност

Разглеждайки сайта на UNIS Group и информацията, която той Ви предоставя, Вие потвърждавате съгласието си със следните условия. Информацията на този уебсайт е предвидена като обща информация и подлежи на промяна без предварително известие. UNIS Group подготвя и поддържа този уебсайт с най-голяма възможно грижа. Но UNIS Group не може да гарантира точността и изчерпателността на предоставената информация или дали е актуална. UNIS Group не приема задължение да актуализира информацията или да поправя грешки. UNIS Group изрично отхвърля всякаква отговорност в това отношение. От предоставената информация не произтичат никакви права.

UNIS Group не гарантира и че този уебсайт ще работи безгрешно или непрекъснато. UNIS Group, или съответната страна, запазва всички права върху информацията, предоставена на уебсайта на UNIS Group (включително текстове, графични материали и логота). Вие не получавате никаква форма на лиценз по отношение на тази информация освен това, което е необходимо за разглеждане онлайн на уебсайта на UNIS Group. По-точно, без изрично писмено разрешение от UNIS Group, не е позволено да се копира съдържанието от уебсайта на UNIS Group, да се възпроизвежда или да се предоставя на трета страна по никакъв друг начин. Уебсайтът на UNIS Group и тези авторски права и отказ от отговорност се управляват от холандското законодателство.