Сертификати

ISO 9001

ISO9001 UNIS Group

Качеството е много важно за UNIS Group. Чрез въвеждане на ISO 9001 UNIS Group гарантира, че всички оперативни процеси постоянно се подобряват. Целта е да се гарантира, че клиентите са доволни от нашите услуги. Измерваме удовлетвореността на клиентите си ежедневно чрез проучвания. Коментарите и предложенията от нашите клиенти ни помагат да подобряваме качеството на услугата. Сертификат ISO 9001

ISO 14001

ISO14001 UNIS GroupUNIS Group счита политиката си за опазване на околната среда – както и управлението на здравето, безопасността и благосъстоянието – за формираща интегрална част от цялостните си бизнес дейности, имаща за цел непрекъснато да подобрява екологичната ефикасност. UNIS Group си поставя за цел максимално да предотврати или ограничи (потенциалното) влияние от оперативните си дейности. Сертификат ISO 14001

ISO 45001

Здравето и безопасността на служителите са основен приоритет на UNIS Group, затова групата е горда със своя сертификат ISO 45001. ISO 45001 диктува изискванията на нашата система за управление на безопасността и здравето и гарантира, че сме в състояние да създадем безопасна работна среда, да правим непрекъснати подобрения в условията на работа и да намаляваме рисковете на работното място. Сертификат ISO 45001