Кръгова от основата

Нашето бъдеще е кръгово – всички ние сме съгласни с това през 2020 година. Но в UNIS Group го знаем отдавна: същината на услугите ни е трайна и кръгова. От 1984 г. гарантираме ,че нашите клиенти по света могат да продължат да използват наличните системи възможно най-дълго, за да не бъдат принудени да инвестират в нови. Ние ремонтираме неизправна електроника и ако компонентите вече не са налични, се консултираме с клиента, като търсим съвместими алтернативи.

Допринасяме за кръговата промишленост, защото даваме втори живот на остарялата или повредената електроника и я използваме отново в производствения процес.

UNIS Group дава втори живот на повредената ви електроника! UNIS Group предлага устойчив ремонт за удължаване на живота на индустриалното оборудване. Също така винаги се интересуваме от придобиването на нова и употребявана електроника. Вие също можете да ни предадете неизправната си електроника! Ние използваме отново материалите във възможно най-голяма степен и рециклираме отговорно частите, които не могат да се използват. По този начин допринасяме за намаляване на въздействието върху околната среда и за един по-добър свят.

Искате ли да се присъедините към нас за изграждане на устойчиво бъдеще и кръгова промишленост? Свържете се с нас.