Гаранция 2 години при ремонт

23 януари 2017

От януари 2017 г. UNIS Group въвежда стандартен гаранционен срок от 2 години*

UNIS Group е олицетворение на качествения ремонт. Като международна сервизна организация ние ремонтираме промишлена електроника съгласно стандарти за високо качество. Бихме искали да споделим увереността си по отношение на качеството с нашите клиенти и затова ще превърнем думите си в дела: от 1 януари 2017 г. UNIS Group предлага стандартен гаранционен срок от 2 години* за ремонт.

Чрез удължаването на гаранционния срок услугата ни придобива допълнително измерение. Най-общо в промишления сектор се използва гаранционен срок от 12 месеца при ремонт на промишлена електроника.

* Гаранционният срок от 2 години важи от 1 януари 2017 г. Има изключения по отношение на това предложение – за повече информация се свържете с Вашия акаунт мениджър.